Samling för daglediga

Vi samlas några måndagar i Kapellet mellan kl. 14.00 – 16.00 till föredrag, bön, samtal, sång och fika.
Datum enligt kalendern på startsidan.
Kontakta Astrid Hugosson på 0708 12 78 72 för mer information eller om du har några frågor.

Varmt välkommen!

”TY JAG ÄR VISS OM ATT VARKEN DÖD ELLER LIV, VARKEN ÄNGLAR ELLER FURSTAR, VARKEN NÅGOT SOM NU ÄR ELLER NÅGOT SOM SKALL KOMMA, VARKEN MAKTER, HÖJD ELLER DJUP
ELLER NÅGOT ANNAT SKAPAT SKALL KUNNA SKILJA OSS FRÅN GUDS KÄRLEK I KRISTUS JESUS, VÅR HERRE.”

ROM 8:38-39

© 2022 ELF Kristianstad. All Rights Reserved