Samling för daglediga

Vi samlas i kapellet sista måndagen i månaden kl. 14.00 – 16.00 till föredrag, bön, samtal, sång och fika.
Kontakta Astrid Hugosson på 0708 12 78 72 för mer information eller om du har några frågor.

Varmt välkommen!

”TY JAG ÄR VISS OM ATT VARKEN DÖD ELLER LIV, VARKEN ÄNGLAR ELLER FURSTAR, VARKEN NÅGOT SOM NU ÄR ELLER NÅGOT SOM SKALL KOMMA, VARKEN MAKTER, HÖJD ELLER DJUP
ELLER NÅGOT ANNAT SKAPAT SKALL KUNNA SKILJA OSS FRÅN GUDS KÄRLEK I KRISTUS JESUS, VÅR HERRE.”

ROM 8:38-39

© 2020 ELF Kristianstad. All Rights Reserved