Samling för daglediga

Vi är ett gäng daglediga som samlas en måndag i månaden i Kapellet mellan kl. 14.00-16.00 till föredrag, bön, samtal, sång och fika.
Se kalendern på startsidan för datum och program.

Kontakta Astrid Hugosson på 0708-12 78 72 för mer information eller om du har några frågor.

Varmt välkommen!

”TY JAG ÄR VISS OM ATT VARKEN DÖD ELLER LIV, VARKEN ÄNGLAR ELLER FURSTAR, VARKEN NÅGOT SOM NU ÄR ELLER NÅGOT SOM SKALL KOMMA, VARKEN MAKTER, HÖJD ELLER DJUP
ELLER NÅGOT ANNAT SKAPAT SKALL KUNNA SKILJA OSS FRÅN GUDS KÄRLEK I KRISTUS JESUS, VÅR HERRE.”

ROM 8:38-39

© 2023 ELF Kristianstad. All Rights Reserved