Samling för daglediga

Vi samlas i kapellet sista måndagen i månaden kl. 14.00 – 16.00 till föredrag, bön, samtal, sång och fika.
Kontakta Astrid Hugosson på 0708 12 78 72 för mer information eller om du har några frågor.

Varmt välkommen!

© 2020 ELF Kristianstad. All Rights Reserved