Nyheter

Från och med den 17 maj öppnar vi upp söndagsgudstjänsterna för barnfamiljer.

Barnen är vår framtid och vi vet att många barn saknar söndagsskolan och därför kändes det viktigt att prioritera dem. Det kommer att anordnas söndagsskola enligt tidigare schema de söndagar som är kvar av vår-terminen och föräldrarna har samtidigt möjlighet att vara med vid gudstjänsten.
Vi andra får fortsätta att följa gudstjänsten hemifrån.

Vi följer fortfarande Folkhälsomyndighetens rekommendationer:
– inte vara fler är 49 personer på plats samtidigt
– stanna hemma om du inte känner dig frisk
– noggrann handhygien
– 2 meters distans i bänkarna

 

Länk till live-sändningarna

 

”Låt Kristi frid regera i era hjärtan, den frid ni är kallade till i en och samma kropp. Och var tacksamma. Låt Kristi ord rikligt bo hos er med all sin vishet. Undervisa och förmana varandra med psalmer, hymner och andliga sånger och sjung till Gud med tacksamhet i era hjärtan. Och allt vad ni gör i ord eller handling, gör det i Herren Jesu namn och tacka Gud Fadern genom honom.”
Kol 3:15-17

© 2020 ELF Kristianstad. All Rights Reserved