Nyheter

ELM Syd och missionsgårdarnas årsmöte den 9/5 är framflyttat till den 10 oktober och kommer att hållas i Ängelholm.

ELM:s årsmöte den 5-7/6 är framflyttat till den 11-13/9 och kommer att hållas digitalt.

ELU:s årsmöte hålls den 29 augusti kl 13.30-17.00 i Ängelholm.

© 2020 ELF Kristianstad. All Rights Reserved