Nyheter

Hej kära vänner!

Så har smittan av Covid-19 återigen tagit ny fart i samhället och vi har tvingats fatta nya beslut gällande våra gudstjänster.
Från och med nu får endast medverkande närvara fysiskt vid söndagens gudstjänster.

Vi i styrelsen håller oss fortlöpande uppdaterade med de rekommendationer som kommer från Folkhälsomyndigheten och återkommer om det blir ytterligare ändringar i programmet framöver.

Allt gott i Herren!

/ELF styrelse

© 2020 ELF Kristianstad. All Rights Reserved