Hemgrupper

Har du frågor eller är intresserad av att vara med i en hemgrupp?
Kontakta Johanna Appelfeldt på 073-905 37 77 för mer information.

”TY DÄR TVÅ ELLER TRE ÄR SAMLADE I MITT NAMN, DÄR ÄR JAG MITT IBLAND DEM.”

MATT 18:20

© 2020 ELF Kristianstad. All Rights Reserved