Besök på servicehem

Fem servicehem i kommunen besöks under året av någon av de grupper som sjunger och håller en andakt.
Det blir ca 50 tillfällen per år. Be gärna för den möjligheten vi har att nå ut med Guds ord.

”DITT ORD ÄR MINA FÖTTERS LYKTA OCH ETT LJUS PÅ MIN STIG.”

PS 119:105

© 2023 ELF Kristianstad. All Rights Reserved