Samling för daglediga

Vi samlas i kapellet sista måndagen i månaden kl. 14.00 – 16.00 till bön, samtal, sång och fika!

VÄLKOMNA!

© 2019 ELF Kristianstad. All Rights Reserved