Gudstjänst

Kärnan i föreningens verksamhet är de lekmannaledda söndagsgudstjänsterna.
Då är det också söndagsskola för barn i olika åldersgrupper.
En vanlig söndag samlas ca 80 vuxna och 50 barn.

Sång och musik har en stor plats i föreningen och är till stor glädje i gemenskapen!
Både vid gudstjänsterna och vid ungdomssamlingarna sjungs det mycket, både psalmer, lovsånger och bibelkörer.Missade du gudstjänsten?

– INSPELADE GUDSTJÄNSTER –”VI ÄLSKAR DÄRFÖR ATT HAN FÖRST HAR ÄLSKAT OSS.”

1 JOH 4:19

© 2019 ELF Kristianstad. All Rights Reserved